Zjawisko wrażliwości dermooptyczej

Praca dyplomowa, autor: Renata Rzeszutek


Spis treści:

Definicja

Teorie i hipotezy - działanie fizjologiczne

Teorie i hipotezy - właściwości fizyczne

Fenomeny dermooptyki

Nietypowe eksperymenty

Zjawiska związane z widzeniem skórnym

Odczuwanie wrażeń dermooptycznych

Czynniki wpływające na odbiór zjawiska dermooptycznego

Ćwiczenia praktyczne

Doświadczenia własne

Zakończenie

BibliografiaZjawiska związane z widzeniem skórnym

Osoba zainteresowana zjawiskiem dermooptycznym, może spotkać się z pojęciami znanymi również z innych dziedzin parapsychologii, a mianowicie śladem przedmiotu i impregnacją psychiczną. Hipotezę "śladu" sformułował prof. Stefan Manczarski .Zakłada ona, że na powierzchni przedmiotu po dotknięciu przez człowieka pozostaje ślad chemiczny, który może być odczytany przez psychometrę (osoba posiadająca zdolność, na podstawie dotykowego kontaktu z przedmiotem, stwierdzenia kto go przedtem dotykał, a nawet odtworzenia związanego z tym wydarzenia ; był nim Stefan Ossowiecki). ślady w postaci nieodwracalnych odkształceń struktury molekularnej pozostawia również każda fala uderzeniowa na przykład akustyczna, magnetyczna czy elektromagnetyczna. W zjawisku widzenia skórnego, zdolność do wyczuwania śladu przedmiotu lub barwy, który pozostał w powietrzu po usunięciu materiału testowanego, jest udziałem wyłącznie najwrażliwszych i najbardziej wytrenowanych osób. Z badań J.Goldberga, opublikowanych w 1968r. wynika, że umiejętność tą posiadali nieliczni, trenowani przez niego studenci w rozpoznawaniu barw na odległość. Zjawisko "impregnacji psychicznej" zostało zaobserwowane i opisane przez amerykańskiego parapsychologa czeskiego pochodzenia, Milana Ryzla. Zauważył on podczas badań, że karta raz rozpoznana fałszywie w następnych doświadczeniach bywa nadal rozpoznawana błędnie. W tym kierunku wykonał 12 000 prób z Pawlem Stepankiem podając mu do rozpoznania karty specjalnie "impregnowane psychicznie" przez inną osobę. Podobne doświadczenia obserwowano u Bogny Stefańskiej. Dziewczynka podczas pierwszych zajęć z nowym kompletem kart była zmęczona i w konsekwencji źle określiła kolor trzech kart. W następnych próbach za każdym razem myliła się dokładnie na tych samych kartach. Zdania na temat przyczyn powstawania tego zjawiska są podzielone. Niektórzy parapsychologowie tłumaczą to zmianą właściwości fizycznych karty, wywołaną dotknięciem osoby rozpoznającej lub jej wpływem psychicznym. Inni, z Krzysztofem Boruniem na czele uważają, że przyczyna tkwi w czasowym utrwaleniu u osoby badanej określonego typu odczuć, jako reakcji na bodziec warunkowy w postaci koloru.

Praca chroniona prawami autorskimi


| Linki | Współpraca |
| Copyright by Gabinet Jaspis | Powered by lh.pl | Design & Code by Shil |