Zjawisko wrażliwości dermooptyczej

Praca dyplomowa, autor: Renata Rzeszutek


Spis treści:

Definicja

Teorie i hipotezy - działanie fizjologiczne

Teorie i hipotezy - właściwości fizyczne

Fenomeny dermooptyki

Nietypowe eksperymenty

Zjawiska związane z widzeniem skórnym

Odczuwanie wrażeń dermooptycznych

Czynniki wpływające na odbiór zjawiska dermooptycznego

Ćwiczenia praktyczne

Doświadczenia własne

Zakończenie

BibliografiaDoświadczenia własne

Poniżej przedstawiono wyniki ćwiczeń wykonanych samodzielnie przez autorkę niniejszej pracy. Odbywały się one trzy razy w tygodniu w okresie od 27 października do 22 grudnia 2009 r w godzinach przedpołudniowych. Jednorazowy czas pracy nie przekraczał piętnastu minut. Ćwiczenia odbywały się zawsze w tym samym pomieszczeniu z jednakowym oświetleniem sztucznym (żarówka 100W), przy nieznacznych różnicach naświetlenia z zewnątrz (zmiany pogody).

Do doświadczenia wykorzystano najprostszy zestaw ćwiczeń z opisanych w poprzednim rozdziale. Próba polegała na rozróżnieniu kartoników w kolorze czerwonym i niebieskim z jednoczesnym różnicowaniem wrażeń odczuwanych podczas badania. W celu jak najdokładniejszego zapoznania się z rodzajem tych odczuć badana próbka była zarówno bezpośrednio dotykana palcami i dłonią jak i podjęto próbę odbierania wrażeń na odległość kilku centymetrów. Należy znaczyć, że osobę poddawaną tym badaniom cechuje doskonały wzrok ( każdorazowo miała zawiązywane oczy przepaską ) i nigdy wcześniej nie miała powodu rozwijać zmysłu dotyku w wymiarze przekraczającym przeciętne potrzeby człowieka widzącego.

Podczas każdego ćwiczenia wykonywano po dziesięć prób. Barwne kartoniki były układane na powierzchni biurka przez osobę pomagającą ( męża osoby poddanej badaniu ), a po każdym odgadnięciu i zapisaniu wyniku, ułożone ponownie. W celu uniknięcia przekazu telepatycznego, osoba pomagająca w chwili tasowania i układania kartoników miała zamknięte oczy.

Przyjęto jednolite warunki wykonywania ćwiczeń oraz jednakowy czas pracy i taką samą porę dnia ich wykonania w celu zapewnienia najbardziej miarodajnych i porównywalnych wyników. Jednakże okazało się, że systematyczne ćwiczenia wymuszają z kolei konieczność pracy w danej chwili, bez możliwości wyboru momentu odpowiedniego samopoczucia osoby badanej oraz wpływu zjawisk atmosferycznych na jej zdolność koncentracji. Dlatego też, w tabeli, obok przytoczonych poniżej danych, zaznaczono w rubryce "Uwagi", zdarzenia losowe, które mogły mieć wpływ na uzyskane wyniki.

dermooptyka

Tabela wyników rozróżniania kolorów barwnych kartonikówza pomocą odbioru wrażeń dermooptycznych
bez użycia zmysłu wzroku.

Podczas wykonywania wyżej opisanego eksperymentu, osoba poddana badaniu zaobserwowała bardzo charakterystyczne odczucia przy odbiorze, odmienne dla każdego z odróżnianych kolorów. Mianowicie, gdy przesuwała lub trzymała chłodną dłoń nad kolorem czerwonym, odnosiła wrażenie "wiania" od kartoniku w stronę ręki. Gdy dłoń, w tej samej pozycji w chwili rozpoczynania ćwiczenia, była ciepła, odczuwała silną falę gorąca, bijącą od czerwonej karty. W tym samym układzie, kartonik niebieski nie wyróżniał się żadnym nadzwyczajnym odczuciem, był jedynie w porównaniu z czerwonym po prostu chłodniejszy. Jednak w przypadku bezpośredniego położenia dłoni na kartonikach, odczucia osoby poddanej badaniu zmieniały się. Jeżeli dłonie były ciepłe, to kolor niebieski był odczuwany jako kojący i chłodny, a dopiero na jego tle czerwony wydawał się cieplejszy. Natomiast, gdy dłonie były zimne, w pierwszej chwili oba kolory wydawały się jednakowe. Dopiero po pewnym czasie czerwony zaczynał emanować przyjemnym ciepłem, a niebieski pozostawał bez zmian. Oczywiście odczucia takie nie zawsze były jednakowo dobrze czytelne. Czasem ich subtelność wykraczała poza możliwości odbioru. Przyczyny tego zjawiska nie można wytłumaczyć jednoznacznie. Być może była to chwilowa dekoncentracja osoby poddanej badaniu, lub zmiany następujące w najbliższym otoczeniu. Jak widać z zapisów w tabeli, na wysokość wyników prawdopodobnie mogło mieć wpływ samopoczucie i stan zdrowia osoby badanej, ale także zmiany wilgotności i temperatury powietrza spowodowane warunkami atmosferycznymi.

W zasadzie uzyskane wyniki należałoby uznać za zaskakująco pozytywne. Z uwagi na bardzo krótki okres wykonywania doświadczeń, trwający jedynie dwa miesiące, niewielką ilość przeprowadzonych prób, bo zaledwie dwadzieścia pięć, a także na dość długie odstępy czasowe ( dwa dni ) pomiędzy przeprowadzanymi próbami, należałoby przypuszczać, że dalsze rozwijanie w czasie, wrażliwości dermooptycznej byłoby możliwe i bardzo prawdopodobne. Należy przyznać, że nauczenie się odróżniania kolorów barwnych kartoników bez pomocy wzroku, wydaje się niezbyt trudne do opanowania, szczególnie w kontekście zupełnego braku wcześniejszego doświadczenia w tym kierunku osoby poddanej badaniu. Jeżeli uznamy, że średni wynik w wysokości 56,8 % skuteczności rozpoznawania, przekracza granicę przypadkowej zbieżności losowej, to daje to perspektywę znacznych możliwości rozwijania zdolności dermooptycznych wśród osób bez nadzwyczajnych predyspozycji w tym kierunku. Tym bardziej nadaje to szczególny sens oraz celowość wykonywania podobnych prób w grupach zainteresowanych rozwojem "widzenia skórnego" ze wskazań życiowych.

Praca chroniona prawami autorskimi


| Linki | Współpraca |
| Copyright by Gabinet Jaspis | Powered by lh.pl | Design & Code by Shil |