Zjawisko wrażliwości dermooptyczej

Praca dyplomowa, autor: Renata Rzeszutek


Człowiek poszukuje nieustannie odpowiedzi na pytania o swoje pochodzenie, cel życia na ziemi i przeznaczenie do istnienia w innym świecie. Wciąż odkrywa własne granice możliwości, ukryte zdolności swojego ciała, umysłu i ducha. Niektóre z nich, uznawane jako zjawiska paranormalne, wprawiają nas w zdumienie, niedowierzanie, a nawet lęk przed nieznanym. Mamy wątpliwości natury moralnej, często o podłożu religijnym, co do prawa ujawniania ich, korzystania z nadzwyczajnych możliwości, które ze sobą niosą. Obawiamy się wkroczyć na nieznany dotąd teren, wyznaczony granicą między zdolnościami człowieka, a domeną Boga. Szukamy usprawiedliwienia i być może dlatego pragniemy udowodnić naukowo możliwość istnienia zjawisk nadprzyrodzonych. Interesuje nas ich pochodzenie, sposób powstawania, wpływ na otoczenie i na nas samych. Ich poznanie ujmie nieco tajemniczości zjawiskom uznawanym dotąd za przywilej jasnowidzów, wróżbitów, szamanów i innych fenomenów paranormalnych. Jednym z takich nadzwyczajnych zjawisk, którym może być obdarzony człowiek, jest wrażliwość dermooptyczna. Zaobserwowano ją i opisano już w XIXw., a badania prowadzone przez wielu parapsychologów i naukowców z dziedziny fizyki, biologii i medycyny trwają do chwili obecnej. Zjawisko wrażliwości dermooptycznej wywołało wiele kontrowersji. Jak zwykle bywa podczas badania nowych, nieznanych i trudnych do wyjaśnienia zjawisk, powstawały liczne hipotezy często wzajemnie sobie przeczące, doprowadzając nawet do wątpliwości co do istnienia samego zjawiska. Wielokrotnie podczas przeprowadzanych doświadczeń dochodziło do mieszania się różnych odmian percepcji pozazmysłowych, takich jak telepatia czy jasnowidzenie z wrażliwością dermooptyczną, co z pewnością nie ułatwiało badań i spychało na fałszywy tor formułowanie logicznych wniosków. Dziś mimo wielu nierozstrzygniętych kwestii naukowych możemy uznać wrażliwość derooptyczną za zjawisko, którego rozwój praktyczny daje ogromne szanse na lepsze warunki życiowe dla licznej grupy osób niewidomych oraz może dopomóc w wypracowaniu ogólnodostępnych metod diagnostycznych. Dlatego też ważnym celem wydaje się przybliżenie znajomości tego zjawiska jak najszerszemu gronu zainteresowanych, aby wiedza o własnych możliwościach mogła obudzić drzemiący w nich potencjał.Spis treści:

Definicja

Teorie i hipotezy - działanie fizjologiczne

Teorie i hipotezy - właściwości fizyczne

Fenomeny dermooptyki

Nietypowe eksperymenty

Zjawiska związane z widzeniem skórnym

Odczuwanie wrażeń dermooptycznych

Czynniki wpływające na odbiór zjawiska dermooptycznego

Ćwiczenia praktyczne

Doświadczenia własne

Zakończenie

Bibliografia

Praca chroniona prawami autorskimi


| Linki | Współpraca |
| Copyright by Gabinet Jaspis | Powered by lh.pl | Design & Code by Shil |

Hirudoterapia

  

Masaż klasyczny

  

Świecowanie uszu

  

Refleksologia

  

Aromaterapia

Więcej...